از جمله ورزش های جذاب در کیش، قایق سواری است که با قایق های مختلف می توان انجام داد و لحظات خاطره انگیزی را ثبت کرد.  اگر خواستید قایق تندرو معمولی هم در اختیارتان باشد، به ازای هر نیم ساعت، ۵۰ هزار تومان از شما دریافت خواهد شد.