آبهای زلال و آرام جزیره کیش و وجود کلوپهای تفریحات دریایی متعدد با وسایل و تجهیزات استاندارد و مدرن خاطرات خوبی را برای شما رقم خواهند زد.