تماس با شماره های 09125720285  و 02145682000

پارک آبی بادی کودکان مارینا

در ساحل هتل مارینا کیش یک پارک بادی وجود دارد با این تفاوت که این پارک بادی روی آب است در حقیقت پارک آبی بادی ترکیبی از هر دو است کودکان  همزمان اینکه روی بخشهای مختلف پارک بادی بالا و پایین می پرند توی آب هم پرت می شوند البته در این بخش ساحل عمق آب بسیار کم است و اصل افتادن در آب نگران کننده نیست تفریح یک ساعته ای که بعد از آن به سختی می توانید کودکانتان را راضی کنید زمان شما تمام شده.