شنا با دلفین ها

یک تجربه خاص که رویای بسیاری از افراد است یک تفریح خاص و کمیاب که زیر نظر مربی های حرفه ای انجام می شود شما از ساعت 9 تا11 صبح با دلفین ها هستید با آنها بازی می کنید با دلفین ها شنا می کنید و در طول مدت می توانید با آنها عکس بگیرید این موجود عاطفی وباهوش شما را خواهد بوسید تا در خاطراتتان ماندگار شود دلفین ها کودکان را روی آب سواری میدهند و از وجود شما در کنار خودشان خوشحالند از اینرو برای شما آواز میخوانند. شما با هر بلیط حد اکثر دو نفر را می توانید همراه خود ببرید آنها در کنار استخر حضور خواهند داشت این تجربه خاص را در محل دلفیناریوم کیش انجام خواهید داد.