شاتل

تفریحات آبی یکی از گزینه های اصلی در سفر به کیش است  شما می توانید در کلوپ های غواصی از شاتل استفاده کنید شاتل یک نوع تیوپ بادی است که افراد روی آن می نشینند و توسط قایقهای تندرو ( جت بوت) با سرعت بالایی بر پهنه دریا کشیده می شوند شما هیجان ولذت بالایی را تجربه خواهید نمود اوج هیجان آن زمانی است که قایق با سرعت بالا در حال دور زدن باشد در این هنگام نیروی گریز از مرکز ممکن است شما را توی آب پرتاب کند لذا کسانی که ماهیچه های قوی دارند سوار شاتل شوند تا بتواند با محکم گرفتن خود مانع از افتادن در اب شوند هرچند پرت شدن در آب خودش شور وهیجان بی نظیری دارد که باید تجربه کنید در ضمن این تفریح دارای ایمنی بالایی می باشد چون قبل از سوار شدن جلیقه های مخصوص را به تن می کنید.

کارکرد شاتل شبیه بنانا می باشد با این تفاوت که هیجان شاتل بیشتر است.